Детска гинекология

Всичко свързано с детскагинекология и проблемите при деца.


Менструални нарушения
Менструални нарушения се срещат при голяма част от девойките в пубертетно-юношеска възраст Пубертетно-юношеската възраст е преходният етап от развитието на детето във възрастен индивид. По време на пубертетно-юношеската възраст протичат основни промени в биологичните, психологичните и психосоциалните параметри на девойката. Ключов момент тук е появата и установяването на менструалната функция. […]

Менструални нарушения в пубертетна възраст