Профилактичен гинекологичен преглед


Кога за последно сте били на преглед при гинеколог?

 Преглед при гинеколог - защо и кога се налага?

Преглед при гинеколог. 

Преглед при гинеколог обчайно се търси, когато има оплаквания, до като при добро здраве не се сещаме за него. Истината е, че профилактичен гинекологичен преглед е наложителен поне веднъж годишно след началото на полов живот, независимо от факта, че жената се чувства добре и няма оплаквания. Профилактичен преглед е желателен и в най-ранна детска възраст. Профилактиката цели недопускане на заболяване и касае именно състояние на добро здарве и липса на оплаквания. Профилактичен гинекологичен преглед се извършва във всички възрасти на жената – от раждането до късния сениум.

Защо е необходим профилактичен преглед при гинеколог?

Редица гинекологични заболявания протичат безсимптомно и често при проява на оплаквания се оказва, че са в напреднала фаза (например ракови заболявания на гениталиите, ендометриоза, овариални формации) или има ограничено време за терапия (при репродуктивни планове).

Как конкретно ни помага профилактичният преглед при гинеколог?

  • - На първо място се установява анатомичната структура на женските полови органи. Съществуват множество вариации на нормата, които биха могли да останат безсимптомни до момента, в който жената не пожелае бременност и раждане, а тогава възникват проблеми.
  • - Оценява се правилната функция на женските полови органи – с преки и косвени методи за изследване и визуализация на всички нива на регулация (оглед, ултразвуков преглед, хормонални изследвания и др.)
  • - Търсят се активно предракови изменения с акцент върху предраковите изменения на маточната шийка (цитологично изследване, колпоскопия, HPV-типизиране). Те са характерни за младата възраст, протичат напълно безсимптомно и са напълно лечими при навременно откриване.
  • - Обсъждат се методи за контрацепция. Важно е да се избере най-подходящият метод за конкретната двойка, а не –по принцип.
  • - Обсъждат се репродуктовни планове. Не е необходимо да има непосредствено желание за бременност за да се помисли в тази насока.
  • - Оценка състоянието на млечната жлеза. Това е съществена част от репродуктивното здраве на всяка жена.

Основният стермеж в съвременната медицина е, тя да се превърне в медицина на профилактиката и превенцията. Това еднозначно би повишило ефективността на борбата с различните заболявания.

Мога ли да задам всичките си въпроси по време на профилактичен преглед?

Профилактичният гинекологичен преглед е моментът, в който се срещате с Вашия гинеколог. При този гинекологичен преглед се извършват рутинни изследвания за доказване на Вашето гинекологично здраве – гинекологичен преглед, вземане на проба за цитологично изследване на маточната шийка, оглед на маточната шийка – макроскопски и с колпоскопия, малко-тазова ехография за оглед на матка и яйчници. В някои случаи се откриват някои абнормни находки, които при липса на оплаквания - най-често са в начален и лесно лечим етап. Именно тук е значението на профилактичния гинекологичен преглед.

Паралелно с всичко това по време на тази среща с Вашия гинеколог имате възможност за коментиране на всичко, което Ви притеснява и смущава в спокойна атмосфера при пълна конфиденциалност. Отделя се достатъчно време за предварителен разговор преди да се пристъпи към прегледа. След приключването му – имате възможност подробно да се информирате за състоянието си и да получите необходимите насоки за последващо поведение.