За д-р Кедикова


Д-р С. Кедикова, д.м. акушер-гинеколог София

Детски Гинеколог София

Родена през 1982г. в семейство на учители. Завършила средното си образование в Природо-Математическа Гимназия

“Акад. Н. Обрешков” гр.Разград, през 2001г. с отличен успех.

Лауреат е на Национална олимпиада по биология през 2001г.

Носител на Национална диплома за особени постижения в областта на биологията.

Висшето си образование придобива между 2001-2007г. в Медицински Университет - София. Завършила с отличен успех.

През 2008г. е приета като редовен докторант в катедрата по Акушерство и Гинекология при Медицински Факултет на Медицински Университет - София, две години по-късно е зачислена на специализация в същата катедра с клинична база СБАЛАГ „Майчин дом”ЕАД, София.

През 2013г. е придобила образователна и научна степен “доктор” след успешно защитена дисертация в областта на детската гинекология на тема “Менструални нарушения при девойки с наднормено тегло в пубертетно-юношеска възраст”

Три години по-късно продобива специалност по Акушерство и Гинекология.

През 2017г. печели конкурс за преподавател по  Акушерство и Гинекология в катедра по АГ  на Медицински Факултет към Медицински Университет София с клинична база СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД-София.

Междувременно е провела международен обменен стаж в Университетска болница в Льовен, Белгия ( 20th Europian Meeting and Exchange Program of Trainees in Obstetrics and Gynecology, Leuven, Antwerp,Belgium, 2010)

Участвала е със свои разработки и презентации на световни научни форуми като:

16th WORLD CONGRESS OF PEDIATRIC AND ADOLESCENT GYNECOLOGY 22-25.05.2010, Monpellier, France

17th WORLD CONGRESS OF PEDIATRIC AND ADOLESCENT GYNECOLOGY 15-17.03.2013, Hong Kong

13th EUROPEAN CONGRESS OF PEDIATRIC AND ADOLESCENT GYNECOLOGY, 17- 20.09. 2014, London, UK

18th WORLD CONGRESS OF PEDIATRIC AND ADOLESCENT GYNECOLOGY 25-28.06.2016, Florence, Italy

Наградена е двукратно за свои презентации и публикации:

Грант за първи автор на публикация под 34 год. на 14th WORLD CONGRESS OF GYNECOLOGIC ENDOCRINOLOGY 04-07.03.2010,Florence, Italy;

Грант за най-добра презентация с първи автор специализант на 12th EUROPEAN CONGRESS OF PEDIATRIC AND ADOLESCENT GYNECOLOGY, 25-28 MAY 2011, Plovdiv, Bulgaria

Сертификати за следдипломна квалификация по акушерство и гинекология:

Има множество национални и международни сертификати, основно в областта на детската гинекология и гинекологична ендокринология, както и сертификат за фетална ехография – IAMU (International Academy of Medical Ultrasound), Second VISUS  course in Bulgaria, 2015;

Има над 15 научни публикации в български и чуждестранни научни списания -  основно в областта на детско-юношеската гинекология.

Член е на Български Лекарски Съюз (БЛС), Българското Научно Дружество по Акушерство и Гинекология (БНДАГ), Европейската асоциация по детскo-юношеска гинекология (EURAPAG)

д-р Сесил Кедикова Детски Гинеколог София