Гинекологичен преглед на дете!?


Гинекологичен преглед на дете

Гинекологичен преглед на дете често звучи твърде притеснително за повечето родители.

Гинекологичен преглед на дете

Нима е възможно тяхното малко момиченце да бъде преглеждано от гинеколог!? Асоциация, вероятно се прави с конвенционален гинекологичен преглед при възрастна жена. Истината е, че специализираният гинекологичен преглед на дете е не само възможен, но и много необходим. Гинекологичен преглед на дете би могъл да се извърши дори в най-ранна кърмаческа възраст - непосредствено след раждането, когато това се налага. 

Обичайният гинекологичен преглед на дете протича по-различно от познатия на жената акушеро-гинекологичен преглед в по-късна възраст. Тук се използват  специфични за детската или пубертетна анатомия и психика - подход и методи. Това налага детски гинекологичен преглед да бъде извършен от квалифицириан специалист с нужния за целта опит.

 

Как практически протича един гинекологичен преглед на дете?

Родител на детето се обажда предварително за записване на час. При този предварителен разговор се получават насоки за състоянието на детето, за да се изпълнят някои препоръки преди прегледа. Например: когато е необходим ехографски преглед е нужно пикочният мехур да е пълен; конкретизира се най-подходящ момент спрямо менструалния цикъл – при наличие на менструация и др.

В кабинета първо се пристъпва към разговор с родителя/ите и детето. Обичайно гинекологичен преглед на дете се извършва в гинекологично положение на гинекологичен стол с добра видимост и осветеност на гениталната област. Положението на детето твърде често варира спрямо възрастта и конкретните оплаквания, като се цели максимален психологичен комфорт на детето без това да компрометира инфирмативността на прегледа. Всички манипулации по време на детския гинекологичен преглед се извършват след информиране на родителя и пациентката и са изцяло съобразени с анатомичните особености на възрастта, както и с факта, че пациентката не води полов живот (интактен химен).